PCB sanering - med respekt for opgaven

Fugematerialer med PCB kræver særlige arbejdsmetoder og speciel ekspertise, når de skal fjernes ved nedrivning, renovering og miljøsanering. Vi har styr på procedurerne og respekt for opgaven, så vi undgår de sundhedsskadelige virkninger af PCB.

PCB er en forkortelse for “Poly-Chlorerede Bifenyler”. Det er en række industrielt fremstillede kemiske stoffer, der indtil midten af 70'erne blev brugt i elektronikindustrien, og i et ukendt omfang i byggeriet.

Stofferne blev typisk brugt som blødgøringsmateriale i fugemasser, lim til termoruder, maling til beton og som brandhæmmende middel. Ikke mindst termoruder fra omkring 1970 kan indeholde meget PBC i kittet.

I dag regnes PCB som en miljøgift, der over tid kan ophobe sig i kroppen og være hormonforstyrrende og måske kræftfremkaldende, og det er helt forbudt at anvende.

Undersøgelse inden renovering

Inden en bygning, bygget i årene mellem 1950 og 1977, renoveres eller rives ned, skal det undersøges, om den indeholder PCB, og resultatet skal anmeldes til kommunen. Hvis bygningen indeholder PCB-holdige materialer, skal de fjernes fra bygningen, inden den renoveres eller rives ned. Det PCB-holdige affald skal bortskaffes efter særlige regler, så PCB ikke spredes i miljøet.

Hvis du skal i gang med at renovere eller nedrive bygningen, så kan vi hjælpe med at få taget prøver og registrere indhold af PCB i fuger, maling og andre steder, og vi så kan rådgive og lave en handlingsplan for, hvordan det kan håndteres og fjernes rigtigt og forsvarligt.

Hos Lægdsgaard sikrer vi arbejdsmiljøet under sanering, Vores erfarne medarbejdere fjerner materialet med det rigtige udstyr. Vi sikrer, at PCB ikke spredes til omgivelserne, og at materialet håndteres korrekt. Og vi sørger for bortkørsel til sikker affaldsbehandling som farligt affald. Endelig giver vi dokumentation for hele forløbet.

Vi tilbyder PCB-sanering for både virksomheder og private. Og vi kan løse opgaverne, uanset om en bygning skal renoveres eller moderniseres, eller den skal rives ned.

Kontakt os for en uforpligtende snak og tilbud

Tag en snak med os om, hvordan du bedst løser udfordringer med PCB, og få et konkurrencedygtigt tilbud på løsningen. Ring 25 522 522 eller mail til ejvind@laegdsgaard.nu

Medlem af Dansk Byggeri
Byg Garanti