Blysanering - med fokus på sikkerhed

Når materialer indeholdende bly og andre tungmetaller skal demonteres og fjernes fra bygninger, så har vi styr på opgaven hele vejen til fra forundersøgelse over afrensning og sanering til korrekt bortskaffelse.

Bly var - ligesom asbest og PCB - i mange år et meget brugt materiale i byggebranchen i Danmark. Det blev blandt andet anvendt i maling og plastik, og ikke mindst i tagrender og inddækninger.

Det sundhedsskadelige tungmetal blev først forbudt helt i produkter i 2001, så der findes stadig materialer med bly og andre tungmetaller i mange danske bygninger. Det har sjældent sundhedsmæssige konsekvenser, så længe bygninger står urørt, men når der skal renoveres og rives ned, så kan problemerne opstå.

Så er det vigtigt at trække på professionel erfaring med blysanering - ikke mindst når genanvendelse af byggematerialer er på tale, så vi sikrer, at materialerne er fri for miljøfarlige stoffer.

Krav fra Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet kræver ved renoveringer og nedrivninger, at overfladen af vægge, som skal nedrives eller gennembrydes, skal registreres i forhold til sundhedsskadelige stoffer. Det gælder også bly. Og det er vigtigt, at vægge og mure med blymaling bliver håndteret forsigtigt, og af medarbejdere der er særligt uddannede til opgaven.

Når malingen renses af - ofte ved sandblæsning eller mekanisk slibning - og blyindholdet kommer ud i luften, er det nødvendigt for medarbejderne, at rummet er skærmet korrekt af, at der er den rigtige udluftning, at der foretages grundig rengøring, og at arbejdet udføres med særlige dragter og åndedrætsværn. Og alt affald skal deponeres korrekt og sikkert.

Hos Lægdsgaard kan vi hjælpe med at undersøge tilstedeværelsen af bly og andre tungmetaller i byggeriet, med at projektplanlægge saneringen effektivt, og naturligvis med at udføre arbejdet frem til sikker transport og deponering af affald. Når arbejdet er slut, dokumenterer vi forløbet.

Vi lægger vægt på sikkerhed for både vores medarbejdere og for brugere af bygninger, der renoveres. Det indebærer også opdatering og helbredskontrol af medarbejderne.

Kontakt os for en uforpligtende snak og tilbud

Tag en snak med os om, hvordan du bedst får en sikker renovering og blysanering, og få et konkurrencedygtigt tilbud på løsningen. Ring 25 522 522 eller mail til ejvind@laegdsgaard.nu

Medlem af Dansk Byggeri
Byg Garanti